Le Cordon Bleu โลโก้

ขนมจีบไทยชาววังแบบนึ่ง

Thailand

เวิร์คช็อปขนมจีบไทยแบบนึ่ง
เสริมเสน่ห์ปลายจวักให้กับตัวคุณ และเรียนรู้เทคนิคการทำอาหารไทยโบราณ กับเวิร์คช็อปการทำขนมจีบไทยแบบนึ่ง คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำแป้ง การทำไส้ทั้งคาวและหวาน เครื่องเคียง ตลอดจนเทคนิคขึ้นรูปขนมจีบไทยอย่างปราณีตเพื่อให้ได้รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์สวยงาม

หัวข้อการเรียนรู้:

  • ช่อม่วงไส้ฟักเชื่อม
  • ขนมจีบไทยไส้ไก่
  • ปั้นสิบนึ่งไส้ปลา

เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมขนมฝีมือเชฟผู้สอน พร้อมกับการจิบน้ำชายามบ่ายกับกลุ่มผู้เรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 (กรุณาสมัครเรียนภายใน 5 มีนาคม)
เวลาเรียน: 09:00 - 13:00 น.
ระดับความยากง่ายของหลักสูตร: 3 (1:ง่าย, 2:ปานกลาง, 3:ค่อนข้างยาก)
จำนวนผู้เรียน: 12
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
*ยกเว้นคลาสที่มีนักเรียนไทยทั้งหมด จะสอนเป็นภาษาไทย

สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหาร/ขนมของตนเอง ขนมและอาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน
    - ทางโรงเรียนฯ ไม่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์เข้าเรียนในเวิร์คช็อปภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการลื่นล้มในห้องครัว

 

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรระยะสั้น
Find out more
หลักสูตรทั้งหมด
Find out more
หน้าหลัก
Find out more
TOP