Le Cordon Bleu โลโก้


เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดคอร์สใหม่ “หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว” (Young Chef Cooking Programmes) สำหรับเด็ก ๆ ในช่วงปิดเทอม ที่มุ่งหวังให้เยาวชนได้ค้นหาความชอบ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการทำอาหารด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียน และการพัฒนาเป็นวิชาชีพในอนาคต

หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้และเทคนิคพื้นฐานในการทำอาหารและการทำขนมอบ ด้วยมาตรฐานการเรียนการสอน เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย จากสถาบันสอนศิลปะการทำอาหารที่ได้รับความนิยมระดับโลก


'หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว' กับประโยชน์ในการเรียนรู้

หลักสูตร

หลักสูตรอื่น ๆ

ประเทศไทย
หลักสูตรขนมอบและขนมหวาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP