Le Cordon Bleu โลโก้

ขนมหวานไทยและทาร์ต - ข้าวเหนียวมะม่วง

Thailand
ยกระดับอาหารไทย โดยการดัดแปลงและผสมผสานความเป็นไทยกับตะวันตก จนออกมาเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจมากขึ้น อย่างเมนู 'ทาร์ตข้าวเหนียวมะม่วง' ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำแป้งทาร์ตกรอบอร่อย รวมถึงของหวานยอดนิยมของคนไทยและต่างชาติอย่างข้าวเหนียวมะม่วง จนได้ออกมาเป็นเมนูหวานละมุนพร้อมเนื้อสัมผัสกรุบกรอบลงตัว

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:
  • ข้าวเหนียวมะม่วง
  • ทาร์ตข้าวเหนียวมะม่วง
  • วิธีการทำและกรุทาร์ต

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 14

สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการทำขนมของตนเอง ขนมที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

 

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรขนมอบและขนมหวาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรขนมปัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP