Le Cordon Bleu โลโก้

เวิร์คช็อปสอนการทำซุป และเทคนิคการใช้มีดเบื้องต้น

Thailand

ในเวิร์คช็อปสอนการทำซุป และเทคนิคการใช้มีดขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานของการใช้มีดอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเตรียมวัตถุดิบประเภทผักก่อนการลงมือทำอาหาร หลังจากนั้นจะนำผักที่ได้มาลงมือทำซุปเลิศรสถึง 4 เมนู ได้แก่ ซุปผักโพรวองซ์พร้อมพิสโต (Soupe au pistou) ซุปหัวหอม ซุปครีมซีฟู้ด และซุปผักวอเตอร์เครส

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:
  • เทคนิคการใช้มีดขั้นพื้นฐาน
  • ซุปผักโพรวองซ์พร้อมพิสโต
  • ซุปหัวหอม
  • ซุปครีมซีฟู้ด
  • ซุปผักวอเตอร์เครส

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการทำอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

 

รวมทั้งหมด: 11,900.00฿

ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

เชื่อว่าทักษะการใช้มีดเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกของการทำอาหาร ยิ่งเป็นคนชอบทำทานเอง ยิ่งรู้สึกคุ้มค่ามาก ๆ เพราะได้นำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ในทุก ๆ วัน ที่สำคัญคือสนุก เป็น 6 ชม. ที่ผ่านไปเร็วมาก แถมได้ซุปอร่อย ๆ กลับไปฝากคนที่บ้าน เรียกว่าปลื้มกันถ้วนหน้า เชฟสอนสนุก ใจเย็น ประทับใจมาก ๆ ค่ะ
- คุณกุ๊ก ณิชา นันทศรี
นักเรียนปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปัง (The Art of Bakery)

หลักสูตรอื่น ๆ

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
หลักสูตรอาหารคาว
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรอาหารไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP