Le Cordon Bleu โลโก้

สำรับไทยจากพริกแกงแดง

Thailand
พริกแกงเป็นหัวใจความอร่อยของอาหารไทยอันเป็นเอกลักษณ์ โดยการใช้วัตถุดิบที่มีติดครัวในทุกบ้านมาโขลกและนำพริกแกงที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นอาหารได้อีกหลากหลายเมนู โดยในเวิร์คช็อปนี้ ผู้เรียนจะได้รู้หลักการและเทคนิคการทำพริกแกงแบบดั้งเดิม และนำมาใช้ทำเมนูน้ำพริกแกงคั่ว/น้ำพริกแกงเผ็ด ทอดมันปลากรายและน้ำจิ้ม และแกงเผ็ดเป็ดย่าง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:
  • เทคนิคและขั้นตอนการทำพริกแกงแดง
  • น้ำพริกแกงคั่ว/น้ำพริกแกงเผ็ด
  • ทอดมันปลากรายและน้ำจิ้ม
  • แกงเผ็ดเป็ดย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 14

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรขนมอบและขนมหวาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรขนมปัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP