Le Cordon Bleu โลโก้

 

คีชเบคอนชีสกรูแยร์และคีชซีฟู้ด

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต


ในเวิร์คช็อปนี้ผู้เรียนจะได้เตรียมทำเมนูคีช 2 แบบ คือแบบคลาสสิก คีชเบคอนชีสกรูแยร์ (Quiche Lorraine) และคีชซีฟู้ด

เชฟผู้สอนจะสาธิตและอธิบายเทคนิค พร้อมกับลงมือทำไปพร้อมกับผู้เรียนในการทำคีชทั้งสูตรที่เป็นแบบฉบับโฮมเมดและแบบมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคที่เรียนรู้กลับไปทำที่บ้านได้

เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมอาหารฝีมือเชฟผู้สอนกับกลุ่มผู้เรียน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

 

ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว
TOP