Le Cordon Bleu โลโก้

 

เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับในการทำขนมชูครีมรสซีซอลท์คาราเมล (Sea salt caramel religieuse) และเอแคลร์รสมะพร้าวและรัมเรซิน (Coconut and rum raisin Éclair) ในรสชาติที่หอมละมุนแบบฝรั่งเศส โดยหลักสูตรนี้เป็นการผสมสานกันระหว่างสูตรดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ นอกจากตัวแป้งแล้วยังจะได้เรียนการทำไส้ชูครีมที่แสนอร่อยสอนโดยเชฟขนมอบมืออาชีพ

เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมอาหารฝีมือเชฟผู้สอนกับกลุ่มผู้เรียน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
เวลาเรียน: 09:00 - 16:00 น.
ระดับความยากง่ายของหลักสูตร: 1 (1:ง่าย, 2:ปานกลาง, 3:ค่อนข้างยาก)
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 14

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

 

ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว
TOP