Le Cordon Bleu โลโก้

เลมอนทาร์ต

Thailand

เวิร์คช็อปเลมอนทาร์ต (Lemon Tart) พร้อมเทคนิคใหม่ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำทาร์ตเองที่บ้าน ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการเตรียมแป้งทาร์ตกรุบกรอบ การทำเลมอนครีม โฮมเมดเมอแรงค์แบบฝรั่งเศส และการอบเพื่อการตกแต่งทาร์ต นอกจากนี้ ทุกท่านจะได้พักชืมทาร์ตแสนอร่อยและรับประกาศนียบัตรจากเชฟผู้สอน พร้อมนำทาร์ตกลับบ้านเพื่ออวดฝีมือกับเพื่อนและครอบครัวอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
เวลาเรียน: 08:00 - 12:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

 

 

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรอื่น ๆ

ประเทศไทย
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรขนมอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรขนมปัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP