สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       The 9-hour introduction to fortified wines of the world is designed for both food & beverage enthusiasts and culinary professionals looking to improve their beverage knowledge and acquire the keys to appreciate fortified wines.

       The course is structured in three consecutive evenings, each one focusing on several categories of fortified wines (Port, Sherries, Vins Doux Naturels…). For each category, origin, history, climate, grape varieties and winemaking techniques will be discussed in some details. The tasting sessions will enable participants to sharpen their senses of smell & taste and develop a discourse on a wide variety of fortified Wine.

       Topic

       • Common Factors in Production Port Wines:
        Ruby, Vintage, 10 years old Tawny...
       • Sherry Wines:
        Sweet, Fino, Amontillado, Oloroso, Pedro Ximenez
       • Other Fortified Wines:
        Madeira, Muscat Grenache & Vins Doux Naturels
       • Notes on the fortified wine market

       Useful Note

       Total Hours: 9 hours
       Duration: 3 Days
       Date: Wednesday 6, Thursday 7 & Friday 8 September 2017
       Hour per day: 3 hours, 17:30 hrs. - 20:30 hrs.
       Language Conducted: English
       No. of Participants: 12
       Course Fee: THB 12,000
       Entry Requirement: 20 years olds or above

       Course Date & Apply

       • Course Date & Apply
        ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว

       Other Programmes

       Thailand
       TOP