Le Cordon Bleu โลโก้

อาหารไทย: 4 เมนูต้อนรับหน้าฝน

Thailand

เมนูต้อนรับหน้าฝน รวม 4 เมนูอาหารไทยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยเครื่องปรุง การใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบ และการปรุงรสชาติแบบไทยกับเมนูยอดนิยม "ต้มยำกุ้งแม่น้ำ" และอีก 3 เมนูที่หาทานยาก เมี่ยงคำส้มโอ ต้มส้มปลากระพง และยำหัวปลี มาสัมผัสประสบการณ์การเรียนในห้องปฏิบัติจริง รวมถึงเทคนิคเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อการทำอาหารในแบบฉบับของเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต!

โดยมีเชฟผู้สอนชาวไทยและผู้ช่วยเชฟคอยให้คำแนะนำตลอดการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้กลับไปสร้างสรรค์เมนูนี้ที่บ้านได้ด้วยตนเอง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:

  • เมี่ยงคำส้มโอ
  • ต้มยำกุ้งแม่น้ำ    
  • ต้มส้มปลากระพง 
  • ยำหัวปลี

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 14

สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการทำอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

รวมทั้งหมด: 10,900.00฿

ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

TOP