Le Cordon Bleu โลโก้

 

ทาร์ตสไตล์ฝรั่งเศส

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

ในคลาสเรียนเวิร์คช็อปสอนทำทาร์ตสไตล์ฝรั่งเศสนี้ เชฟผู้สอนจะถ่ายทอดเทคนิคทั้งหมดเกี่ยวกับการทำทาร์ตให้ออกมาสวยงามน่ารับประทาน โดยเพิ่มลูกเล่นให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานและวิธีการทำทาร์ตแบบดั้งเดิมสไตล์ฝรั่งเศส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมอบ

เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมอาหารฝีมือเชฟผู้สอนกับกลุ่มผู้เรียน

สิ่งที่จะได้เรียน:
  • ทาร์ตรสราสพ์เบอร์รีและเสาวรส (Raspberry and passion fruit tart)
  • ทาร์ตรสช็อกโกแลตและขิง (Milk chocolate and Ginger tart)


ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
เวลาเรียน: 09:00 - 16:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 14

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

 

ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว
TOP