Le Cordon Bleu โลโก้

เวิร์คช็อปการทำ 'ช็อกโกแลตสอดไส้ชิ้นเล็ก'

Thailand

สวรรค์ของคนรักช็อกโกแลตกับ เวิร์คช็อปการทำ 'ช็อกโกแลตสอดไส้ชิ้นเล็ก' (Bonbon) ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำช็อกโกแลตบองบองหลากรสชาติ ได้แก่ ไส้กานาชช็อกโกแลตนมกลิ่นกล้วย กานาชเครื่องเทศและกาแฟ กานาชเหล้าหวาน (Bénédictine หรือ D.O.M.) และอัลมอนด์นูกาติน และกานาชข้าวพองเคลือบคาราเมล โดยจะได้เรียนรู้จากเชฟขนมอบชาวฝรั่งเศสที่จะสาธิตการทำและให้เทคนิคตลอดการเรียนการสอน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:
- ไส้กานาชช็อกโกแลตนมกลิ่นกล้วย
- ไส้กานาชเครื่องเทศและกาแฟ
- ไส้กานาชเหล้าหวานและอัลมอนด์นูกาติน
- ไส้กานาชข้าวพองเคลือบคาราเมล
- เทคนิคการละลายช็อกโกแลต
- การตกแต่งช็อกโกแลตด้วยเทคนิคต่าง ๆ
                             

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
เวลาเรียน: 09:00 - 16:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

 

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรอื่น ๆ

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรขนมอบและขนมหวาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรขนมปัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP