Le Cordon Bleu โลโก้


หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ท่านสามารถขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนพร้อมขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริการลูกค้า หรือ ท่านจะเลือกเข้าร่วมงาน Open House ในครั้งต่อไป

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนตามตารางวัน-เวลา ด้านล่างนี้ กรุณาคลิกเลือกวัน และเวลาที่ท่านต้องการ หากท่านไม่สามารถเข้าชมตามเวลาดังกล่าวได้ กรุณา ติดต่อเรา เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าตามเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน

เรารอคอยต้อนรับท่านสู่ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

Please select a date of your choice.

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
เวลา
วันที่
2018
อาทิตย์ 43
21-Oct-18 ถึง 27-Oct-18
10:30
Wednesday, 24 Oct
14:30
Wednesday, 24 Oct
10:30
Thursday, 25 Oct
14:30
Thursday, 25 Oct
10:30
Saturday, 27 Oct
14:30
Saturday, 27 Oct
อาทิตย์ 44
28-Oct-18 ถึง 03-Nov-18
10:30
Tuesday, 30 Oct
14:30
Tuesday, 30 Oct
10:30
Wednesday, 31 Oct
14:30
Wednesday, 31 Oct
10:30
Thursday, 01 Nov
14:30
Thursday, 01 Nov
10:30
Saturday, 03 Nov
14:30
Saturday, 03 Nov
อาทิตย์ 45
04-Nov-18 ถึง 10-Nov-18
10:30
Tuesday, 06 Nov
14:30
Tuesday, 06 Nov
10:30
Wednesday, 07 Nov
14:30
Wednesday, 07 Nov
10:30
Thursday, 08 Nov
14:30
Thursday, 08 Nov
10:30
Saturday, 10 Nov
14:30
Saturday, 10 Nov
อาทิตย์ 46
11-Nov-18 ถึง 17-Nov-18
10:30
Tuesday, 13 Nov
14:30
Tuesday, 13 Nov
10:30
Wednesday, 14 Nov
14:30
Wednesday, 14 Nov
10:30
Thursday, 15 Nov
14:30
Thursday, 15 Nov
10:30
Saturday, 17 Nov
14:30
Saturday, 17 Nov
อาทิตย์ 47
18-Nov-18 ถึง 24-Nov-18
10:30
Tuesday, 20 Nov
14:30
Tuesday, 20 Nov
10:30
Wednesday, 21 Nov
14:30
Wednesday, 21 Nov
10:30
Thursday, 22 Nov
14:30
Thursday, 22 Nov
10:30
Saturday, 24 Nov
14:30
Saturday, 24 Nov
อาทิตย์ 48
25-Nov-18 ถึง 01-Dec-18
10:30
Tuesday, 27 Nov
14:30
Tuesday, 27 Nov
10:30
Wednesday, 28 Nov
14:30
Wednesday, 28 Nov
10:30
Thursday, 29 Nov
14:30
Thursday, 29 Nov
10:30
Saturday, 01 Dec
14:30
Saturday, 01 Dec
อาทิตย์ 49
02-Dec-18 ถึง 08-Dec-18
10:30
Tuesday, 04 Dec
14:30
Tuesday, 04 Dec
10:30
Thursday, 06 Dec
14:30
Thursday, 06 Dec
10:30
Saturday, 08 Dec
14:30
Saturday, 08 Dec
อาทิตย์ 50
09-Dec-18 ถึง 15-Dec-18
10:30
Tuesday, 11 Dec
14:30
Tuesday, 11 Dec
10:30
Wednesday, 12 Dec
14:30
Wednesday, 12 Dec
10:30
Thursday, 13 Dec
14:30
Thursday, 13 Dec
10:30
Saturday, 15 Dec
14:30
Saturday, 15 Dec
TOP