สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       เรียนรู้หลักการออกแบบและการจัดตกแต่งอาหารเบื้องต้นเพื่อการถ่ายภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานการจัดองค์ประกอบของอาหาร การเลือกภาชนะ และรูปแบบในการจัดวางอาหาร พร้อมศึกษาการใช้เทคนิคการกาหนดวัตถุ การใช้แสงจากธรรมชาติ และองค์ประกอบประเภทต่าง ๆ ในการถ่ายภาพอาหาร

       การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนฝึกจัดวางและตกแต่งอาหาร พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการศึกษาจากผลงานจริง ผู้เรียนและผู้สอนจะมีส่วนร่วมในการนาเสนอและประเมินผลงานภาพถ่ายอาหารจากการสร้างสรรค์ตามสไตล์เฉพาะดัว

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       จำนวนชั่วโมงรวม: 14 ชั่วโมง
       ระยะเวลาเรียน: 2 วัน
       วันที่เรียน: วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 | **ดาวน์โหลดตารางเรียน
       จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 7 ชั่วโมง 09:00 น. - 17:00 น.
       ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาไทยพร้อมล่ามแปลภาษาอังกฤษ
       จำนวนผู้เรียน: 14
       ค่าเรียน: 18,000 บาท
       คุณสมบัติผู้สมัคร: มีอายุ 17 ปีขึ้นไปและต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นด้านการทำอาหาร

       วันเปิดเรียนและการสมัครเรียน

       หลักสูตรอื่น ๆ

       เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
       TOP