สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งนาเทคนิคต่างๆมาปรับใช้ โดยเริ่มตั้งแต่การวางคอนเซ็ปของการตกแต่งอาหาร องค์ประกอบของการตกแต่งอาหาร หลักการนาเสนอเรื่องราวแนวความคิด และเทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร เพื่อการถ่ายภาพโฆษณา

       การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติ ได้เรียนรู้และนาองค์ประกอบต่าง ๆ มาปรับใช้ภายใต้หัวข้อที่กาหนด มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง พร้อมคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญงานแบบมืออาชีพ

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       จำนวนชั่วโมงรวม: 14 ชั่วโมง
       ระยะเวลาเรียน: 2 วัน
       วันที่เรียน: วันศุกร์ที่ 8 กันยายน และวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 | **ดาวน์โหลดตารางเรียน
       จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 7 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น.
       ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
       จำนวนผู้เรียน: 16 ท่าน
       ค่าเรียน: 18,000 บาท
       *คุณสมบัติผู้สมัคร:
       - มีอายุ 17 ปีขึ้นไป
       - ต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นด้านการทำอาหารและด้านการจัดตกแต่งอาหารและองค์ประกอบของอาหาร

       วันเรียนและการสมัครเรียน

       • วันเรียนและการสมัครเรียน
        กรุณาสมัครเรียนออนไลน์และชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิต (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
        ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว

       หลักสูตรอื่น ๆ

       เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
       TOP