Le Cordon Bleu โลโก้

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ทั่วโลก ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทยได้รับการออกแบบโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย การเรียนการสอนของหลักสูตรประกอบไปด้วยการเรียนรู้ผ่านการสาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟผู้สอน และการฝึกปฏิบัติประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการครัว ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบฉบับของ เลอ กอร์ดอง เบลอ

หลักสูตรประกาศนียบัตร

TOP