สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       Thai Flavoured Macarons

       Thailand

       เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นำคุณค่าและเอกลักษณ์เด่นของผลไม้ และสมุนไพรไทย รังสรรค์เป็นเวิร์คช็อปการทำมาการงรสชาติแบบไทย ๆ กับเวิร์คช็อป “Thai Flavoured Macarons” ขนมมาการงหอมหวานด้วยหลากหลายรสชาติที่เชฟคิดค้นสูตรเฉพาะขึ้น เพื่อให้คนรักมาการงได้สัมผัสขนมหวานที่มีส่วนผสมของขนมไทย ผลไม้ และสมุนไพรไทย อาทิ รสข้าวเหนียวมะม่วง, รสมะลิ, รสใบเตย, รสตะไคร้, รสชาไทย, รสส้มซ่า, รสมะขาม, รสสะเต๊ะ พร้อมเพลิดเพลินไปกับเทคนิคการตกแต่งมาการงตามรสชาติอีกด้วย

       สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

       • เทคนิคขั้นตอนการทำมาการง
       • ไส้มาการงรสข้าวเหนียมมะม่วง
       • บัตเตอร์ครีมกลิ่นมะลิ
       • บัตเตอร์ครีมกลิ่นใบเตย
       • กานาชรสตะไคร้
       • ไส้มาการงรสชาไทย
       • ไส้มาการงรสส้มซ่า
       • บัตเตอร์ครีมรสมะขาม
       • ครีมรสสะเต๊ะ

       เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมขนมฝีมือเชฟผู้สอน พร้อมจิบน้ำชายามบ่ายกับกลุ่มผู้เรียน

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       วันเรียน: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
       เวลาเรียน: 09:00 - 16:00 น.
       ระดับความยากง่ายของหลักสูตร: 2 (1:ง่าย, 2:ปานกลาง, 3:ค่อนข้างยาก)
       ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
       จำนวนผู้เรียน: 12

       สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
           - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อนและหมวก
           - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหาร/ขนมของตนเอง ขนมและอาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

       หมายเหตุ:
           - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน
           - ทางโรงเรียนฯ ไม่อนุญาตให้คุณแม่ตั้งครรภ์เข้าเรียนในเวิร์คช็อปภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการลื่นล้มในห้องครัว

        

       รวมทั้งหมด: ฿ 9,000.00

       ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

       เพิ่มหลักสูตรในกระเป๋านักเรียนแล้ว

       หลักสูตร: Thai Flavoured Macarons
       วันที่หลักสูตร:
       จำนวนที่นั่ง:

       เพิ่มหลักสูตรอื่น ๆ ดำเนินการสมัคร

       หลักสูตรอื่น ๆ

       TOP