Le Cordon Bleu โลโก้

Thai Flavoured Macarons

Thailand

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นำคุณค่าและเอกลักษณ์เด่นของผลไม้และสมุนไพรไทย รังสรรค์เป็นเวิร์คช็อปการทำมาการงรสชาติแบบไทย ๆ กับเวิร์คช็อป “Thai Flavoured Macarons” ด้วยหลากหลายรสชาติที่เชฟคิดค้นสูตรเฉพาะขึ้น เพื่อให้คนรักมาการงได้สัมผัสรสชาติจากส่วนผสมของขนม ผลไม้ และสมุนไพรไทย อาทิ รสข้าวเหนียวมะม่วง, รสมะลิ, รสใบเตย, รสตะไคร้, รสชาไทย, รสส้มซ่า, รสมะขาม, รสสะเต๊ะ พร้อมเพลิดเพลินไปกับเทคนิคการตกแต่งมาการงตามรสชาติ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • เทคนิคขั้นตอนการทำมาการง
  • ไส้มาการงรสข้าวเหนียมมะม่วง
  • บัตเตอร์ครีมกลิ่นมะลิ
  • บัตเตอร์ครีมกลิ่นใบเตย
  • กานาชรสตะไคร้
  • ไส้มาการงรสชาไทย
  • ไส้มาการงรสส้มซ่า
  • บัตเตอร์ครีมรสมะขาม
  • ครีมรสสะเต๊ะ

เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมขนมฝีมือเชฟผู้สอน พร้อมจิบน้ำชายามบ่ายกับกลุ่มผู้เรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
เวลาเรียน: 09:00 - 16:00 น.
ระดับความยากง่ายของหลักสูตร: 2 (1:ง่าย, 2:ปานกลาง, 3:ค่อนข้างยาก)
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อนและหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบขนมของตนเอง ขนมที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน
    - **การเรียนการสอนเป็นการสาธิตการทำมาการงและไส้มาการง โดยผู้เรียนจะได้ลงมือทำทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม และได้รับมาการงทุกรสชาติ**

 

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP