Le Cordon Bleu โลโก้

ด้วยพื้นทีอันอุดมสมบูรณ์กว่า 1 ล้านตารางเมตร ทำให้ประเทศสเปนเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยการเพาะปลูกองุ่นสำหรับการผลิตไวน์ตั้งแต่อดีตกาล อีกทั้งยังเคยเป็นแหล่งผลิตไวน์สำคัญแห่งจักรวรรดิโรมัน การพัฒนากระบวนการผลิตไวน์ของสเปนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยิ่งทำให้ไวน์สเปนมีเสน่ห์น่าค้นหาสำหรับผู้ชื่นชอบการดื่มไวน์

ท่านจะได้เรียนรู้ไวน์สเปนอันหลากหลาย โดยการบรรยายจากผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านไวน์โดยเฉพาะ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเชื่อมโยงประสบการณ์ไปกับการชิมไวน์ 12 ชนิด จากแหล่งผลิตตั้งแต่ Rias Baixas ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ไปจนถึง Jerez ทางตอนใต้

หัวข้อหลักสูตร

ไวน์:

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนชั่วโมงรวม: 4 ชั่วโมง
วันเรียน: วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา: 13.00 - 17.00 น.
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษ
จำนวนผู้เรียน: 12 ท่าน
ค่าเรียน: 2,900 บาท
**ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว

หลักสูตรอื่น ๆ

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
คอร์ส Wine Workshop Series
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP