Le Cordon Bleu โลโก้

 

ชมสาธิตการทำอาหาร: ขนมอบและขนมหวานแบบฝรั่งเศส

 

ในห้องเรียนสาธิตการประกอบอาหาร เชฟผู้สอนจะทำการอธิบายขั้นตอนและวิธีการทำเมนูอาหารทีละขั้นตอนโดยละเอียด โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับจากการสาธิตการทำอาหารโดยเชฟผู้มากประสบการณ์ และช่วงท้ายของการเรียน ผู้เข้าเรียนจะได้ชมการตกแต่งจานแบบมืออาชีพจากเชฟและได้ชิมอาหารฝีมือของเชฟร่วมกัน

 

สาธิตการทำอาหารระดับชั้นต้น

1. ขนมอบชิ้นเล็กแบบฝรั่งเศส 4 เมนู
วันที่เรียน: วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
เวลา: 08.00 - 11.00 น.

2. ทาร์ตผลไม้

วันที่เรียน: วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
เวลา: 12.00 - 15.00 น.

3. ทีรามิสุ

วันที่เรียน: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
เวลา: 16.00 - 19.00 น.

 


สาธิตการทำอาหารระดับชั้นกลาง

1. ทาร์ตเสาวรสและราสพ์เบอร์รี

วันที่เรียน: วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
เวลา: 12.00 - 15.00 น.

2. เค้กโอเปร่า

วันที่เรียน:
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เวลา: 08.00 - 11.00 น.

 

หมายเหตุ: คอร์สชมสาธิตการทำอาหารระดับชั้นกลางเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำขนมอบและขนมหวาน ผู้เรียนควรมีพื้นฐานด้านการทำขนมเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจสูงสุด
จำนวนผู้เรียน: 5
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตร:
สูตรอาหารและสมุดโน้ตสำหรับจดบันทึก

 

ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว
TOP