Le Cordon Bleu โลโก้


เนื้อแกะย่างและซอสโหระพา

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต


ในเวิร์คช็อป 'เนื้อแกะย่างและซอสโหระพา' ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมเนื้อแกะส่วนหลัง และเทคนิคการแล่เนื้อแกะ การตุ๋น และการย่าง รวมถึงขั้นตอนการทำซอสจากแกะ โดยเสิร์ฟคู่กับผักเคียง ได้แก่ มันฝรั่งกงฟี (confit) สตูผักรวม และซอสโหระพา ซึ่งเชฟและผู้ช่วยจะคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือตลอดหลักสูตร ทั้งด้านสูตรอาหารและเทคนิคต่าง ๆ ระหว่างการเรียนการสอนซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการทำเมนูอื่น ๆ ได้

เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมอาหารฝีมือเชฟผู้สอนกับกลุ่มผู้เรียน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:

  • วิธีการเลาะ การม้วน การตุ๋น และการย่างเนื้อแกะส่วนหลัง
  • การทำซอสจากแกะ
  • การทำเครื่องเคียง ได้แก่ สตูผักรวม มันฝรั่งกงฟี และซอสโหระพา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
เวลาเรียน: 09:00 - 16:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

 

วันเปิดเรียนและค่าเรียน

เลือกวันที่
2019
Dec 14, 2019 - Dec 14, 2019 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 9,900.00

หลักสูตรอื่น ๆ

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
หลักสูตรขนมอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่น ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP