Le Cordon Bleu โลโก้

จูเนียร์เชฟ - ข้าวผัดอเมริกันและไส้กรอกโฮมเมด

Thailand
หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว: จูเนียร์เชฟ (อายุ 8-11 ปี)
ให้เด็ก ๆ ได้สนุกกับคลาสเรียนทำข้าวผัดอเมริกันพร้อมไส้กรอกโฮมเมด ที่พ่อครัวหรือแม่ครัวตัวจิ๋วจะได้ลงมือทำด้วยตนเอง สอนโดยเชฟอาหารไทยมืออาชีพและดูแลโดยผู้ช่วยเชฟแบบใกล้ชิด

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:

  • ข้าวผัดอเมริกัน
  • ไส้กรอกโฮมเมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566
เวลาเรียน: 08:00 - 12:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนในเวิร์คช็อปเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 12

สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหาร/ขนมของตนเอง ขนมและอาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 8-11 ปี ในวันสมัครเรียน
  

 

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP