Le Cordon Bleu โลโก้

ในหลักสูตร 1 วัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักและความรู้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อพัฒนาทักษะการเป็น Food Stylist มืออาชีพ โดยเวิร์คช็อปนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพฟู้ดสไตลิสต์ผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร เจ้าของร้านอาหาร เชฟ รวมถึงผู้ที่รักการทำอาหารและการถ่ายภาพอาหาร

หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมแนวคิดการจัดตกแต่งอาหาร การสร้างเรื่องราว (Content) จินตนาการ (Imagination) การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้เมนูอาหาร อีกทั้งการเลือกใช้ภาชนะ อุปกรณ์ประกอบฉาก มุมองการถ่ายภาพ และหลักในการถ่ายภาพอาหารในแสงธรรมชาติและในสตูดิโอให้ได้ภาพที่สวยงาม นอกจากนี้ ผู้สอนจะถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานในสายอาชีพฟู้ดสไตลิสต์ในระดับมืออาชีพให้กับแบรนด์สินค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงนิตยสารระดับโลกกว่า 10 ปี

ฟู้ดสไตลิสต์: คุณดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
เวลาเรียน: 09:00 - 17:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 12
สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) ของตกแต่งสำหรับการถ่ายภาพ พร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน
    - ผู้เรียนจะต้องนำอาหารมาเอง 1 อย่าง

ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว

กำหนดการและหัวข้อการเรียนรู้

 • ข้อมูลหลักสูตร
  08:30 น. ลงทะเบียน
  09:00 - 10:30 น.

  (บรรยายและสาธิตการจัดตกแต่งอาหาร)
  1. แก่นแท้ของ Food stylist
  2. การสร้างมูลค่าให้กับอาหาร
  3. การสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

  10:30 - 11:30 น.
  ผู้เรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานที่ 1
  (ผู้เรียนลงมือจัดอาหาร สร้างไอเดียการสร้างเรื่องราวและเพิ่มมูลค่าให้อาหาร)
  11:30 - 12:00 น.
  ผู้สอนให้คำแนะนำผลงานแต่ละชิ้นและตอบคำถาม
  12:00 - 13:00 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13:00 - 15:00 น.

  ผู้เรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานที่ 2
  (ผู้เรียนลงมือจัด และถ่ายภาพอาหารร่วมกับช่างภาพมืออาชีพ)

  15:00 - 16:30 น.
  ผู้สอนและช่างภาพ Feedback ผลงาน และตอบคำถาม
  16:30 - 17:00 น.

  มอบประกาศนียบัตร ตอบแบบสอบถาม และถ่ายภาพร่วมกัน

   

ผลงานนักเรียน

หลักสูตรอื่น ๆ

ประเทศไทย
หลักสูตรการจัดการร้านอาหารเบื้องต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรความรู้เกี่ยวกับไวน์
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP