สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการผลิตเบียร์ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและกระบวนการหมักเบียร์ รวมทั้งแหล่งผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียง พร้อมสัมผัสกับสุนทรียศิลป์ในการเลือกแก้ว และการชิมเบียร์หลากหลายประเภท มากถึง 9 ชนิด

       หัวข้อหลักสูตร       ข้อมูลเพิ่มเติม

       ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
       วันเรียน: วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
       เวลาเรียน: 13:00 - 16:00 น.
       ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
       จำนวนผู้เรียน: 14 ท่าน
       ค่าเรียน: 3,900 บาท
       คุณสมบัติผู้สมัคร: มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

       ข้อมูลหลักสูตร

       หลักสูตรอื่น ๆ

       เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
       TOP