Le Cordon Bleu โลโก้

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการผลิตเบียร์ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและกระบวนการหมักเบียร์ รวมทั้งแหล่งผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียง พร้อมสัมผัสกับสุนทรียศิลป์ในการเลือกแก้ว และการชิมเบียร์หลากหลายประเภท มากถึง 9 ชนิด

หัวข้อหลักสูตรข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
วันเรียน: วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
เวลาเรียน: 13:00 - 16:00 น.
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 14 ท่าน
ค่าเรียน: 3,900 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร: มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรอื่น ๆ

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP