Le Cordon Bleu โลโก้

ตัวกรอง

พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2558

พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2558

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากจำนวน 64 ...

พิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2558

พิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2558

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านที่มีความมานะอุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษา งานพิธีรับประกาศนียบัตรจัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 กันยายน ...

ร่วมเฉลิมฉลอง เลอ กอร์ดอง เบลอ ครบรอบ 120 ปี

ร่วมเฉลิมฉลอง เลอ กอร์ดอง เบลอ ครบรอบ 120 ปี

ในปี 2015 นี้ ร่วมเฉลิมฉลอง เลอ กอร์ดอง เบลอ ครบรอบ 120 ปี เลอ กอร์ดอง เบลอ “ริบบิ้นสีน้ำเงิน” ได้รับการกล่าวขวัญถึงความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหาร ...

งานสัมมนาพิเศษ Dairy Australia’s Dairy Seminar

งานสัมมนาพิเศษ Dairy Australia’s Dairy Seminar

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย-ฝ่ายการพาณิชย์ จัดงานสัมมนาเพื่อแบ่งปันความรู้ พร้อมการสาธิตการประกอบอาหาร

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดงาน OPEN HOUSE

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดงาน OPEN HOUSE

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ต้อนรับนักเรียนและผู้สนใจด้านการทำอาหารและขนมอบ เพื่อเข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือ เลอ กอร์ดอง เบลอ ทั่วโลก ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครัวไทย

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดงานสาธิตการทำอาหารไต้หวัน

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดงานสาธิตการทำอาหารไต้หวัน

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับเกียรติจากเชฟ Chia-Ma Chen และ Professor Chao-Chin Yang จากมหาวิทยาลัยชื่อดังจากไต้หวัน "NKUHT" ...

ร่วมฉลองเทศกาลวันแม่ ที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

ร่วมฉลองเทศกาลวันแม่ ที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีความยินดีต้อนรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ S-Pure (เอสเพียว) ที่ให้เกียรติจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปคู่แม่ลูก “Bake ...

ข้อมูลการแบ่งหน้าในหน้าข่าวและกิจกรรม เช่น: 1 - 10 ข่าว/กิจกรรม จากทั้งหมด 500 ข่าว/กิจกรรม
TOP