Le Cordon Bleu โลโก้

หลักสูตรไวน์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไวน์
หลักสูตรความรู้เบื้องต้น 3 ชั่วโมงนี้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติโดยสังเขปเกี่ยวกับไวน์ ได้ทราบถึงความแตกต่างและที่มาของไวน์แต่ละชนิด เช่น ไวน์ขาว ไวน์แดง โรเซ่ไวน์ และสปาร์คกลิ้งไวน์ ในหลักสูตรระยะสั้นนี้ คลอบคลุมการสอนแบบบรรยายและการชิมไวน์ควบคู่กับอาหาร ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐานมากขึ้น มีความสามารถในการวิเคราะห์กลิ่นและรสของไวน์ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์อิตาลี
หลักสูตรไวน์ 8 ชั่วโมงนี้ เผยทุกแง่มุมของไวน์จากประเทศอิตาลี ด้วยการชิมไวน์จาก 4 ภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิต เสมือนการออกเดินทางไปยังดินแดนต่าง ๆ ทั้งทางตอนใต้และหมู่เกาะ แคว้นต่างทางตอนกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี

เอาใจคนรักชีส...กับหลักสูตร 3 ชั่วโมง เวิร์คช็อป 'Say Cheese' ที่ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องชีสคุณภาพจากฝรั่งเศส และความรู้เบื้องต้นในการจับคู่ชีสเพื่อรับประทานคู่กับเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ อย่างลงตัว เช่น ไซเดอร์ เบียร์ ไวน์ ที่ท่านจะได้ชิมพร้อมไปกับชีสชนิดต่าง ๆ รวม 9 ชนิด

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP