Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดบ้านครั้งพิเศษสำหรับคนรักการทำอาหาร

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว กับกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนแห่งใหม่ และชมการสาธิตการทำอาหารจากเชฟผู้สอนที่เชี่ยวชาญการประกอบอาหารในระดับนานาชาติ พร้อมรับคำปรึกษาด้านการเรียนจากเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน 'OPEN HOUSE - Cuisine' ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันที่: วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
เวลา: 15.30 - 18.00 น.
สถานที่: ชั้น 17 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ @เซ็นทรัลเวิลด์

**ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานโดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ให้สมบูรณ์**

หมายเหตุ:
- ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน
- รับจำนวนจำกัด เฉพาะผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้น

กำหนดการภายในงาน
15.30 - 16.00 น. เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานและเยี่ยมชมโรงเรียน
16.00 - 16.30 น. เปิดงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
16.30 - 17.30 น. สาธิตการทำอาหารคาวโดยเชฟประจำโรงเรียนและตอบคำถามเรื่องหลักสูตร
17.30 - 18.00 น. ให้ข้อมูลหลักสูตรโดยเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา

สิทธิพิเศษภายในงาน

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ 0-2237-8877 ต่อ 1911-1916 หรืออีเมล์ thailand@cordonbleu.edu
เรารอคอยต้อนรับท่านสู่ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

ข่าวสารล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP