Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดบ้านครั้งพิเศษสำหรับคนรักการทำอาหารคาวฝรั่งเศส


เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาวฝรั่งเศส กับกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนแห่งใหม่ และชมการสาธิตการทำอาหารจากเชฟผู้สอนที่เชี่ยวชาญการประกอบอาหารในระดับนานาชาติ พร้อมรับคำปรึกษาด้านการเรียนจากเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน 'OPEN HOUSE - French Cuisine' ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันที่: วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
เวลา: 16.00 - 19.00 น.
สถานที่: ชั้น 17 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

**ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานโดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ให้สมบูรณ์**

หมายเหตุ:
- ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน
- รับจำนวนจำกัด เฉพาะผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้น

กำหนดการภายในงาน
16.00 - 16.30 น. เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานและเยี่ยมชมโรงเรียน
16.30 - 17.00 น. เปิดงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
17.00 - 18.30 น. สาธิตการทำอาหารคาวโดยเชฟประจำโรงเรียนและตอบคำถามเรื่องหลักสูตร
18.30 - 19.00 น. ให้ข้อมูลหลักสูตรโดยเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา

สิทธิพิเศษภายในงาน

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ 0-2237-8877 ต่อ 1911-1916 / LINE: @LeCordonBleuDusit / อีเมล์ thailand@cordonbleu.edu
เรารอคอยต้อนรับท่านสู่ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

ข่าวสารล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP