Le Cordon Bleu โลโก้

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ภาคเรียนที่ 1/2561

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว ขนมอบ ขนมปัง และวิชาการครัวไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP