Le Cordon Bleu โลโก้

สัปดาห์ศิลปะ
อาหารไทย
ณ ประเทศเกาหลี

กรกฎาคม 2559 – เลอ กอร์ดอง เบลอ-ซุงมยุง โดยความร่วมมือกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดกิจกรรมพิเศษ “สัปดาห์ศิลปะอาหารไทย” โดยมี เชฟศุภพิชญ์ โอภาสวิศัลย์ และเชฟวิไลรัตน์ กรนพเกล้า เชฟผู้สอนหลักสูตรวิชาการครัวไทย ประจำโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นเชฟรับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปการทำอาหารไทย ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2559

โดยวัตถุประสงค์การจัดงาน “สัปดาห์ศิลปะอาหารไทย” เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย และการประกอบอาหารไทยในประเทศเกาหลี การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากชาวเกาหลีเป็นอย่างดี โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์

กิจกรรมวันครบรอบ 9 ปี เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

กิจกรรมวันครบรอบ 9 ปี เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 9 ปี ณ บริเวณศาลพระภูมิ โรงแรมดุสิตธานี ...

งานสาธิตการทำอาหารและขนมอบ โดยเชฟรับเชิญพิเศษ

งานสาธิตการทำอาหารและขนมอบ โดยเชฟรับเชิญพิเศษ

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับเกียรติจากเชฟ Jean-Michel Lorain และเชฟ Jean-Michel Perruchon (MOF) มาร่วมสาธิตการประกอบอาหาร ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเทอมที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

TOP