Le Cordon Bleu โลโก้

การสาธิตการประกอบอาหารและขนมอบ
โดยเชฟรับเชิญพิเศษ

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับเกียรติจากเชฟ Jean-Michel Lorain จากร้านอาหาร
มิชลินสตาร์
Côte Saint Jacques และเชฟ Jean-Michel Perruchon (MOF) ผู้อำนวยการ Gastronomique Bellouet Conseil Ecole Gastronomique ประเทศฝรั่งเศส มาร่วมสาธิตการประกอบอาหาร และขนมอบแบบฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพิเศษสำหรับนักเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ แก่นักเรียน อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมงานทุกคนที่ได้ร่วมทำงานกับเชฟระดับดีกรีมิชลินสตาร์ 

สัปดาห์ศิลปะอาหารไทย ณ ประเทศเกาหลี

สัปดาห์ศิลปะอาหารไทย ณ ประเทศเกาหลี

กรกฎาคม 2559 – เลอ กอร์ดอง เบลอ-ซุงมยุง โดยความร่วมมือกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดกิจกรรมพิเศษ “สัปดาห์ศิลปะอาหารไทย” โดยมี เชฟศุภพิชญ์ โอภาสวิศัลย์ ...

กิจกรรมวันครบรอบ 9 ปี เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

กิจกรรมวันครบรอบ 9 ปี เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 9 ปี ณ บริเวณศาลพระภูมิ โรงแรมดุสิตธานี ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเทอมที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

TOP