Le Cordon Bleu โลโก้

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ภาคเรียนที่ 2/2559

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว ขนมอบ และขนมปัง ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ชมภาพแห่งความประทับใจ และภาพแห่งความสุขในพิธีมอบประกาศนียบัตรได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ของทางโรงเรียน   

สัปดาห์ศิลปะอาหารไทย ณ ประเทศเกาหลี

สัปดาห์ศิลปะอาหารไทย ณ ประเทศเกาหลี

กรกฎาคม 2559 – เลอ กอร์ดอง เบลอ-ซุงมยุง โดยความร่วมมือกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดกิจกรรมพิเศษ “สัปดาห์ศิลปะอาหารไทย” โดยมี เชฟศุภพิชญ์ โอภาสวิศัลย์ ...

กิจกรรมวันครบรอบ 9 ปี เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

กิจกรรมวันครบรอบ 9 ปี เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 9 ปี ณ บริเวณศาลพระภูมิ โรงแรมดุสิตธานี ...

งานสาธิตการทำอาหารและขนมอบ โดยเชฟรับเชิญพิเศษ

งานสาธิตการทำอาหารและขนมอบ โดยเชฟรับเชิญพิเศษ

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับเกียรติจากเชฟ Jean-Michel Lorain และเชฟ Jean-Michel Perruchon (MOF) มาร่วมสาธิตการประกอบอาหาร ...

TOP