สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       เลอ กอร์ดอง เบลอ
       มอบทุนการศึกษากับ
       โครงการ HEG ปี 2560

       โครงการ Hautes Études du Goût ช่วยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมและเหมาะสมได้เข้าเรียนในหลักสูตร Advanced Studies in Gastronomy and Taste เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพิเศษในด้านรสชาติและศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับอาหารในเชิงวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์

       ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจากเลอ กอร์ดอง เบลอ มูลค่า € 3,750 ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียน

       จัดการแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 - 21 ตุลาคม.2560 นี้

       สัปดาห์ที่ 1 ของหลักสูตรการเรียนจะจัดขึ้นที่เลอ กอร์ดอง เบลอ ปารีส และสัปดาห์ที่ 2 จะจัดที่เมืองแรมส์ แคว้นชองปาญ

       ในแต่ละปีมีเพียง 25 ท่านเท่านั้น ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Hautes Études du Goût พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนและวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ Diploma จากมหาวิทยาลัยแรงส์ ช็องปาญาร์แดน (60 ETCS* หน่วยกิต)

       ระบบการโอนหน่วยกิตแบบยุโรป* - ประเทศภายในสหภาพยุโรปมีระบบการโอนหน่วยกิตเพื่อให้นักเรียนมีความสะดวกในการย้ายที่เรียนไปยังประเทศต่างๆทั่วยุโรปได้ ระบบนี้เรียกว่า ECTS (European Credit Transfer System)

       คุณสมบัติของผู้สมัคร:

       ผู้สมัครจะต้อง:

       นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องเตรียม:

       การสมัคร:

       ส่งเอกสารการสมัครที่: contact(@)heg-gastronomy.com

       รายละเอียดเพิ่มเติม:

       วันที่ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม 2560

       ประกาศรายชื่อผู้ชนะ: 29 มิถุนายน 2560

       หมายเหตุ: ก่อนส่งเอกสารการสมัครสำหรับโครงการทุนการศึกษา ผู้สมัครทุกท่านจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนในส่วนที่เหลือด้วยตนเอง รวมถึงค่าเดินทางไปฝรั่งเศสในกรณีที่ถูกประกาศชื่อเป็นผู้ชนะ/ผู้ได้รับเลือก

       News & Events

       ข้อมูลเพิ่มเติม
       ข้อมูลเพิ่มเติม
       TOP