Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ
มอบทุนการศึกษากับ
โครงการ HEG ปี 2560

โครงการ Hautes Études du Goût ช่วยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมและเหมาะสมได้เข้าเรียนในหลักสูตร Advanced Studies in Gastronomy and Taste เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพิเศษในด้านรสชาติและศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับอาหารในเชิงวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์

ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจากเลอ กอร์ดอง เบลอ มูลค่า € 3,750 ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียน

จัดการแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 - 21 ตุลาคม.2560 นี้

สัปดาห์ที่ 1 ของหลักสูตรการเรียนจะจัดขึ้นที่เลอ กอร์ดอง เบลอ ปารีส และสัปดาห์ที่ 2 จะจัดที่เมืองแรมส์ แคว้นชองปาญ

ในแต่ละปีมีเพียง 25 ท่านเท่านั้น ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Hautes Études du Goût พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนและวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ Diploma จากมหาวิทยาลัยแรงส์ ช็องปาญาร์แดน (60 ETCS* หน่วยกิต)

ระบบการโอนหน่วยกิตแบบยุโรป* - ประเทศภายในสหภาพยุโรปมีระบบการโอนหน่วยกิตเพื่อให้นักเรียนมีความสะดวกในการย้ายที่เรียนไปยังประเทศต่างๆทั่วยุโรปได้ ระบบนี้เรียกว่า ECTS (European Credit Transfer System)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

ผู้สมัครจะต้อง:

นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องเตรียม:

การสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครที่: contact(@)heg-gastronomy.com

รายละเอียดเพิ่มเติม:

วันที่ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ: 29 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ: ก่อนส่งเอกสารการสมัครสำหรับโครงการทุนการศึกษา ผู้สมัครทุกท่านจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนในส่วนที่เหลือด้วยตนเอง รวมถึงค่าเดินทางไปฝรั่งเศสในกรณีที่ถูกประกาศชื่อเป็นผู้ชนะ/ผู้ได้รับเลือก

ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ

ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ "LET'S BAKE with Le Cordon Bleu Dusit"

ร่วมสนุกและชิงรางวัล Gift Voucher เพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อปการทำขนม ที่จัดในเดือนมีนาคม – เมษายน 2560 มูลค่ารางวัลละ 9,000.- บาท ...

หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว

หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแนะนำหลักสูตรหนูน้อยเข้าครัวที่มุ่งหวังให้น้องๆ ค้นหาความชอบ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการทำอาหารด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ...

TOP