Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแนะนำหลักสูตรหนูน้อยเข้าครัวที่มุ่งหวังให้น้องๆค้นหาความชอบ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการทำอาหารด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ในการเรียน และการพัฒนาเป็นวิชาชีพในอนาคต

ในหลักสูตรนี้ น้องๆ จะได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานในการทำอาหาร ได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ซึ่งน้องๆจะได้นำอาหารที่น้องๆทำกลับไปอวดฝีมือ และให้ครอบครัวได้ร่วมรับประทานอีกด้วย

ชมภาพความสนุกสนานของน้องๆ หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว >>Photo Gallery

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-2378877  หรือ Line: @lecordonbleudusit

ข่าวสารและกิจกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP