Le Cordon Bleu โลโก้

 

Open House - Cuisine vs. Pastry

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต


เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว และหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบและขนมหวาน กับกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนแห่งใหม่ และชมการสาธิตการทำอาหารจากเชฟผู้สอนที่เชี่ยวชาญการประกอบอาหารในระดับนานาชาติ พร้อมรับคำปรึกษาด้านการเรียนจากเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน 'OPEN HOUSE - Cuisine vs. Pastry' ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันที่:
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา:
13.45 - 17.00 น.
สถานที่:
ชั้น 17 อาคารเซ็นทาวเวอร์ @เซ็นทรัลเวิลด์
หมายเหตุ
รับจำนวนจำกัด เฉพาะผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้น

**ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานโดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ให้สมบูรณ์**

หมายเหตุ:
- ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน

กำหนดการภายในงาน
13.45 - 14.15 น. เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
14.15 - 14.30 น. พาเยี่ยมชมโรงเรียน
14.30 - 14.45 น. เปิดงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

14.45 - 15.25 น. สาธิตการทำอาหารคาวโดยเชฟประจำโรงเรียน
15.35 - 16.15 น. สาธิตการทำขนมอบโดยเชฟประจำโรงเรียน
16.15 - 16.30 น. ตอบคำถามเรื่องหลักสูตร

16.30 - 17.00 น. ให้ข้อมูลหลักสูตรโดยเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา

สิทธิพิเศษภายในงาน*
   • รับทุนการศึกษา 5% เมื่อสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมทั้ง 3 ระดับชั้น (Diplôme de Pâtisserie)
   • รับทุนการศึกษา 10% เมื่อสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบและอาหารคาว (Grand Diplôme®)
   • รับของที่ระลึกจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เมื่อยื่นใบสมัครเรียนภายในงาน
   • ชวนเพื่อนสมัครเรียนพร้อมยื่นใบสมัคร รับส่วนลดค่าเรียน 5,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ 0-2237-8877 ต่อ 1911-1916 หรืออีเมล์ thailand@cordonbleu.edu
เรารอคอยต้อนรับท่านสู่ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

 

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP