Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
ทำบุญปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดงานทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูป
เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ณ บริเวณโรงเรียน 

ในครั้งนี้นำทีมโดยผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์ให้โอวาทธรรมและเจริญน้ำพระพุทธมนต์ พรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ถือเป็นการเริ่มต้นอันดียิ่ง และเป็นการเสริมสร้างความผูกพันอันแน่นแฟ้นให้กับทุกคนในองค์กร

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP