Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดหลักสูตร “ประกาศนียบัตรความรู้เกี่ยวกับไวน์” (Le Cordon Bleu Dusit Wines Studies Course) สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งทุกท่านจะได้พบกับประสบการณ์อันน่าประทับใจไปกับการเรียนรู้เอกลักษณ์ และการชิมไวน์จากหลายดินแดนผู้ผลิตไวน์ทั่วโลก พร้อมสัมผัสสุนทรียรสในการจับคู่ไวน์ชั้นดีกับอาหารประเภทต่าง ๆ อย่างลงตัว

หลักสูตร “ประกาศนียบัตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ (45 ชั่วโมง)” มุ่งเน้นการถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับไวน์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยผู้สอนชาวฝรั่งเศสที่มีประสบการณ์ทางด้านไวน์อย่างยาวนาน หลักสูตรเปิดสอนสัปดาห์ละ 1 วัน ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 8 สัปดาห์ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ สำหรับภาคเรียนเดือนเมษายน 2556 ซึ่งจะเปิดเรียนในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคมนี้ หลักสูตรรับจำนวนจำกัด 12 ท่าน เท่านั้น!!

หลักสูตรนี้เปิดรับสมัครทุกภาคการศึกษาเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มได้ที่ http://www.lecordonbleudusit.com/thailand/winestudies/th

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP