Le Cordon Bleu โลโก้

การสาธิตการทำขนมอบ

โดยเชฟรับเชิญพิเศษ

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับเกียรติจากเชฟรับเชิญพิเศษหลายท่าน ทำการสาธิตการเตรียมวัตถุดิบ และการทำอาหารและขนมอบ แบบฝรั่งเศส ดังนี้ Chef Julien Boutonnet, MOF Chef เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 - Chef Brice Konan Ferrand, Valrhona เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 - Chef Frank Haasnoot, World Chocolate Master เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และ Chef Tim Hollands กับงาน Australia's Dairy Seminar เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

กิจกรรมพิเศษดังกล่าวนี้ ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนและศิษย์เก่าเป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ แก่นักเรียนและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP