Le Cordon Bleu โลโก้

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอูซอง

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ให้การต้อนรับอาจารย์โอซุกเท และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอูซอง ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อสัมภาษณ์เชฟวิลลี่ โดราด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค ในหัวข้อเรื่องแนวโน้มของแมลงที่กินได้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้มีโอกาสจัดงานสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ Edible Insects in a Gastronomic Context เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 และ The Chef and The Bug: The Culinary Experience เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร และสร้างความสนใจให้กับสื่อแขนงต่างๆ เป็นอย่างดี


News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP