Le Cordon Bleu โลโก้

กิจกรรมเพื่อสังคม Sweet Care & Share ครั้งที่ 6 - Kids can bake

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต โดยร่วมมือกับกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (น้ำตาลลิน) จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม SWEET CARE & SHARE ครั้งที่ 6 - Kids can bake ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ทางโรงเรียนฯ ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนหนังสือ มอบให้กับมูลนิธิดวงประทีป โครงการเยาวชนหญิงนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ (ศูนย์กาญจนบุรี) จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการนี้เปิดรับเด็กและเยาวชนหญิงที่ถูกทำร้่ายร่างกาย ไร้ที่อยู่อาศัย เป็นเด็กกำพร้าหรือมาจากครอบครัวที่แตกแยก โครงการนี้เปรียบเสมือนศูนย์พักฟื้น เพื่อช่วยเยียวยาจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนของโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 60 คน ให้พวกเขาได้ดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างมีความสุข | เยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิ: http://en.dpf.or.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง sermsiri.tp@dusit.com หรือ โทร. +662-237-8877 ext. 224  ภายในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP