Le Cordon Bleu โลโก้

การสาธิตการทำขนมอบ
โดยเชฟรับเชิญพิเศษ

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับเกียรติจากเชฟรับเชิญพิเศษ Chef Yann Brys (MOF Chef) ทำการสาธิตการเตรียมวัตถุดิบและทำขนมอบ แบบฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพิเศษสำหรับนักเรียนเป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ แก่นักเรียนและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP