Le Cordon Bleu โลโก้

ความสำเร็จในการมอบทุน
การศึกษาแก่โครงการ HCTC แม่สอด จังหวัดตาก

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ต้อนรับคุณ Delphine Waller ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้จัดการโครงการ HCTC เพื่อเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนจำนวน 2 ท่าน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีความยินดีที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับศูนย์การฝึกสอนการประกอบอาหารและการบริการ หรือ เอชซีทีซี (Hospitality & Catering Training Centre – HCTC) ในอำเภอแม่สอด เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวไทย-กะเหรี่ยง จากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 2 ทุน ประจำภาคเรียนเดือนมกราคม ปี 2560 ที่ผ่านมา ได้แก่ นางสาวสุภาวรรณ ธรรมาภิวาท (ศิษย์เก่าหลักสูตรการประกอบขนมอบชั้นต้น) และนายกลวัชร ศรีอำไพเลิศ (ศิษย์เก่าหลักสูตรการประกอบอาหารคาวชั้นต้น) ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โครงการ HCTC ได้มอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยผู้ด้อยโอกาสจากชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยง ด้วยการฝึกสอนวิชาชีพที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้เพื่อขจัดวงจรแห่งความยากจนและใช้ในการดำรงชีวิตการทำงานในธุรกิจด้านการบริการของไทย ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจอย่างยิ่งของโรงเรียนฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการศึกษา การเรียนรู้ ในหลักสูตรคลาสสิคไซเคิล สร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีชีวิตและอาชีพที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นักเรียนทั้ง 2 ท่าน ได้สำเร็จการศึกษาและรับประกาศนียบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีคุณสุภาวรรณ ธรรมาภิวาท เป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณโรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และคุณ Christophe Mercier และกล่าวถึงเป้าหมายในอนาคตว่า เธอตั้งใจจะกลับไปถ่ายทอดความรู้และทักษะรอบด้านที่ได้รับจากเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ให้แก่รุ่นน้องต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ในการมอบเรื่องราวดีๆ เพื่อตอบแทนสังคม


เป้าหมายในอนาคตคือ นำความรู้และทักษะรอบด้านที่ได้รับ
จากเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในอำเภอแม่สอดต่อไป

- สุภาวรรณ  ธรรมาภิวาท -

News & Events

การสาธิตการประกอบขนมอบ โดยเชฟรับเชิญพิเศษ

การสาธิตการประกอบขนมอบ โดยเชฟรับเชิญพิเศษ

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับเกียรติจากเชฟรับเชิญพิเศษ Chef Yann Brys (MOF Chef) ทำการสาธิตการเตรียมวัตถุดิบและทำขนมอบ แบบฝรั่งเศส ...

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย

โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย ...

พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 1/2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว ขนมอบ และขนมปัง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ...

TOP