สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       ความสำเร็จในการมอบทุน
       การศึกษาแก่โครงการ HCTC แม่สอด จังหวัดตาก

       เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

       เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ต้อนรับคุณ Delphine Waller ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้จัดการโครงการ HCTC เพื่อเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนจำนวน 2 ท่าน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

       เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีความยินดีที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับศูนย์การฝึกสอนการประกอบอาหารและการบริการ หรือ เอชซีทีซี (Hospitality & Catering Training Centre – HCTC) ในอำเภอแม่สอด เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวไทย-กะเหรี่ยง จากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 2 ทุน ประจำภาคเรียนเดือนมกราคม ปี 2560 ที่ผ่านมา ได้แก่ นางสาวสุภาวรรณ ธรรมาภิวาท (ศิษย์เก่าหลักสูตรการประกอบขนมอบชั้นต้น) และนายกลวัชร ศรีอำไพเลิศ (ศิษย์เก่าหลักสูตรการประกอบอาหารคาวชั้นต้น) ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

       โครงการ HCTC ได้มอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยผู้ด้อยโอกาสจากชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยง ด้วยการฝึกสอนวิชาชีพที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้เพื่อขจัดวงจรแห่งความยากจนและใช้ในการดำรงชีวิตการทำงานในธุรกิจด้านการบริการของไทย ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจอย่างยิ่งของโรงเรียนฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการศึกษา การเรียนรู้ ในหลักสูตรคลาสสิคไซเคิล สร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีชีวิตและอาชีพที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นักเรียนทั้ง 2 ท่าน ได้สำเร็จการศึกษาและรับประกาศนียบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีคุณสุภาวรรณ ธรรมาภิวาท เป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณโรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และคุณ Christophe Mercier และกล่าวถึงเป้าหมายในอนาคตว่า เธอตั้งใจจะกลับไปถ่ายทอดความรู้และทักษะรอบด้านที่ได้รับจากเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ให้แก่รุ่นน้องต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ในการมอบเรื่องราวดีๆ เพื่อตอบแทนสังคม


       เป้าหมายในอนาคตคือ นำความรู้และทักษะรอบด้านที่ได้รับ
       จากเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในอำเภอแม่สอดต่อไป

       - สุภาวรรณ  ธรรมาภิวาท -

       News & Events

       ข้อมูลเพิ่มเติม
       ข้อมูลเพิ่มเติม
       ข้อมูลเพิ่มเติม
       TOP