Le Cordon Bleu โลโก้

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว ขนมอบ และขนมปัง ประจำภาคเรียนที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP