Le Cordon Bleu โลโก้

ร่วมเฉลิมฉลอง เลอ กอร์ดอง เบลอ ครบรอบ 120 ปี

ในปี 2015 นี้ ร่วมเฉลิมฉลอง เลอ กอร์ดอง เบลอ ครบรอบ 120 ปี เลอ กอร์ดอง เบลอ “ริบบิ้นสีน้ำเงิน” ได้รับการกล่าวขวัญถึงความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1895 ด้วยชื่อเสียงอันยาวนานในความเป็นเลิศและศิลปะด้านการประกอบอาหาร สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนสอนการประกอบอาหารให้มีชื่อเสียงระดับโลก

พิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2558

พิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2558

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านที่มีความมานะอุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษา งานพิธีรับประกาศนียบัตรจัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 กันยายน ...

พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2558

พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2558

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากจำนวน 64 ...

TOP