Le Cordon Bleu โลโก้

พิธีมอบประกาศนียบัตร
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 3/2558

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านที่มีความมานะอุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษา งานพิธีรับประกาศนียบัตรจัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ในโอกาสนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ

ชมภาพแห่งความประทับใจและภาพแห่งความสุข ในพิธีมอบประกาศนียบัตรได้ที่เว็บไซด์ของทางโรงเรียน photo gallery>>

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP