Le Cordon Bleu โลโก้

พิธีมอบประกาศนียบัตร
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 3/2558

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านที่มีความมานะอุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษา งานพิธีรับประกาศนียบัตรจัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ในโอกาสนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ

ชมภาพแห่งความประทับใจและภาพแห่งความสุข ในพิธีมอบประกาศนียบัตรได้ที่เว็บไซด์ของทางโรงเรียน photo gallery>>

งานสัมมนาพิเศษ Dairy Australia’s Dairy Seminar

งานสัมมนาพิเศษ Dairy Australia’s Dairy Seminar

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย-ฝ่ายการพาณิชย์ จัดงานสัมมนาเพื่อแบ่งปันความรู้ พร้อมการสาธิตการประกอบอาหาร

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดบ้านครั้งพิเศษสำหรับคนรักการทำอาหาร

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดบ้านครั้งพิเศษสำหรับคนรักการทำอาหาร

เปิดบ้านอีกครั้งสำหรับผู้ที่รักการทำอาหารกับงาน 'OPEN HOUSE: Cuisine Lovers' เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมชมสาธิตการทำอาหาร

ร่วมเฉลิมฉลอง เลอ กอร์ดอง เบลอ ครบรอบ 120 ปี

ร่วมเฉลิมฉลอง เลอ กอร์ดอง เบลอ ครบรอบ 120 ปี

ในปี 2015 นี้ ร่วมเฉลิมฉลอง เลอ กอร์ดอง เบลอ ครบรอบ 120 ปี เลอ กอร์ดอง เบลอ “ริบบิ้นสีน้ำเงิน” ได้รับการกล่าวขวัญถึงความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหาร ...

TOP