สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       พิธีมอบเกียรติบัตร
       โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
       ประจำปี 2558

       โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 335 โรงเรียน ที่มีคุณภาพการศึกษาในระดับดีมากและดี ในการนี้ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากจำนวน 64 โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ “ดีมาก” ประจำปี 2558 ณ โรงแรมเอเชีย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา


       เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของนักเรียนในความเลิศด้านการประกอบอาหาร

       News & Events

       ข้อมูลเพิ่มเติม
       ข้อมูลเพิ่มเติม
       TOP