Le Cordon Bleu โลโก้

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ภาคเรียนที่ 4 ปีการศึกษา 2559

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

News & Events

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมตลอดระยะเวลา 9 ปี

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมตลอดระยะเวลา 9 ปี

การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มุ่งมั่นเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้เแก่เด็กและเยาวชน

พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 3/2559

พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 3/2559

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว ขนมอบ และขนมปัง ประจำภาคเรียนที่ 3/2559 ...

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดรับสมัครหลักสูตร

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดรับสมัครหลักสูตร "ประกาศนียบัตรความรู้เกี่ยวกับไวน์"

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดหลักสูตร “ประกาศนียบัตรความรู้เกี่ยวกับไวน์” (Le Cordon Bleu Dusit Wines Studies Course) สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป

TOP