Le Cordon Bleu โลโก้

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ภาคเรียนที่ 4 ปีการศึกษา 2559

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP