Le Cordon Bleu โลโก้

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ภาคเรียนที่ 3/2559

พิธีมอบประกาศนียบัตร เทอม 3/2559

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว ขนมอบ และขนมปัง ประจำภาคเรียนที่ 3/2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ชมภาพแห่งความประทับใจ และภาพแห่งความสุขในพิธีมอบประกาศนียบัตรได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ของทางโรงเรียน  

News & Events

การสาธิตการทำขนมอบโดยเชฟรับเชิญพิเศษ ประจำเดือนกันยายน 2559

การสาธิตการทำขนมอบโดยเชฟรับเชิญพิเศษ ประจำเดือนกันยายน 2559

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับเกียรติจากเชฟรับเชิญพิเศษ Chef Brice Konan Ferrand, เชฟผู้ฝึกสอนด้านขนมอบ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก ...

TOP