Le Cordon Bleu โลโก้

พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษาเทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ชมภาพแห่งความประทับใจและภาพแห่งความสุขในพิธีมอบประกาศนียบัตรได้ทางเฟสบุคเพจ

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP