Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมงานเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนนานาชาติ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้เข้าร่วมงานเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนนานาชาติ อาทิเช่น โรงเรียนเอกมัย อินเตอร์แนชั่นแนล, โรงเรียนเซนต์ จอห์น แมรี อินเตอร์แนชั่นแนล เจ้าหน้าฝ่ายรับสมัครนักเรียน (Admission) ได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ด้านความสำเร็จในสายอาชีพนี้ งานแนะแนวการศึกษาดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจ

ขอเรียนเชิญนักเรียน และท่านที่สนใจการทำอาหารและขนมอบ เข้าร่วมงาน OPEN HOUSE & DREAM CAREER ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ร่วมฟังการบรรยายแนะแนวการเรียนสำหรับผู้สนใจที่ฝันอยากเป็นเชฟ หรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและขนมอบ โดยมีศิษย์เก่าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ด้านอาชีพและการทำธุรกิจ พร้อมบอกเล่าถึงความประทับใจและความสำเร็จกับอาชีพในฝันนี้ อีกด้วย

TOP