Le Cordon Bleu โลโก้

การสาธิตการทำขนมอบ
โดยเชฟรับเชิญพิเศษ
เดือนกันยายน 2559

เชฟโคนัน

เมื่อวันที่ 27 - 29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับเกียรติจากเชฟรับเชิญพิเศษ Chef Brice Konan Ferrand เชฟผู้ฝึกสอนด้านขนมอบ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก L’École du Grand Chocolat Valrhona ทำการสาธิตการทำขนมอบ แบบฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพิเศษ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ แก่นักเรียนและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP