Le Cordon Bleu โลโก้

การสาธิตการทำขนมอบ
โดยเชฟรับเชิญพิเศษ
เดือนกันยายน 2559

เชฟโคนัน

เมื่อวันที่ 27 - 29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับเกียรติจากเชฟรับเชิญพิเศษ Chef Brice Konan Ferrand เชฟผู้ฝึกสอนด้านขนมอบ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก L’École du Grand Chocolat Valrhona ทำการสาธิตการทำขนมอบ แบบฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพิเศษ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ แก่นักเรียนและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อเพื่อแนะแนวการศึกษา

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อเพื่อแนะแนวการศึกษา

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อเพื่อแนะแนวการศึกษา และให้ข้อมูลกับนักเรียน ณ โรงเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ...

TOP