Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
เข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อเพื่อแนะแนวการศึกษา

กันยายน 2559 - โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อเพื่อแนะแนวการศึกษา และให้ข้อมูลกับนักเรียน ณ โรงเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 และโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559

การเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน หลักสูตรต่างๆ ตลอดจนวิธีการสมัคร โดยมีเจ้าหน้าที่  Admissions จาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต คอยให้คำแนะนำปรึกษา 

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP